هرگز از تلاش برای بدست آوردن آنچه که در طلبش هستید دست نکشید. صبرکردن سخت است ، اما حسرت ، مشکل تر.

کتاب مهارت های زندگیketab-maharat haye zendegi

- ویژه نوجوانان و جوانان و بزرگسالان

خلاصه عناوین : اعتماد به نفس ، مهارت های اجتماعی ، فن برقراری رابطه و گفتگو

                 جسارت ، ابراز وجود ، فن نه گفتن ، کمرویی ، خجالت ، اضطراب

- تالیف : دکتر سید اصغر ساداتیان

انتشارات : ما و شما

* برای مشاهده مقدمه و بخشی از کتاب به  مطالعه بیشتر مراجعه نمایید.

 

 مقدمه :

بجز بعضی از شغل ها و زمان خواب ، اکثر اوقات زندگی ما در رابطه با دیگران می گذرد و اساسا آدمی فقط در بودن با دیگران

است که خود را ساخته و بارور و متعالی کرده و در یک کلام ، معنی پیدا می کند.

از خانه گرفته تا کوچه ، محله ، خیابان ، مدرسه ، دانشگاه ، محل کار ، شهر و دیگر مردمان دنیا ، انسان ها در حال تعامل و

گفتگو با یکدیگر هستند.

به میمنت پیشرفت های علمی و تکامل عقلی و عاطفی انسان ، دایره دشمن و غیر خودی ها روز به روز کوچکتر می شود و به

معنی واقعی جهان به یک دهکده بزرگ تبدیل شده است و اگرچه سردمداران بیمار برخی از کشورها به دنبال دور کردن انسان ها

از یکدیگر هستند ولی عموم مردم جهان به سمت نزدیک شدن و رفاقت با هم در حرکت هستد.

بدلیل استفاده نادرست ( و درست) از تکنولوژی ، مفهوم و شکل روابط انسانی دست خوش تغییرات زیادی بوده است که نمونه واضح

آن محدود شدن روابطه بین فردی بدلیل افراط در استفاده از کامپیوتر و تلفن است و به همین دلیل شیوع کم رویی و خجالت و اضطراب
اجتماعی در اکثر جوامع رو به افزایش است.