هرگز از تلاش برای بدست آوردن آنچه که در طلبش هستید دست نکشید. صبرکردن سخت است ، اما حسرت ، مشکل تر.
نمایش # 
عنوان نویسنده کلیک ها
آزمون سراسری سال96 نوشته شده توسط مدیریت it 272
آزمون سراسری ریاضی و هوش آبان 95 نوشته شده توسط مدیریت it 549
آزمون ریاضی و هوش اردیبهشت 95 نوشته شده توسط مدیریت it 871
تصاویر همایش 1394 نوشته شده توسط مدیریت it 1541
تصاویر آزمون ریاضی و هوش اردیبهشت95- 1394 نوشته شده توسط مدیریت it 2024
عکسهای آزمون ریاضی وهوش سال 1393 تهران دانشکده ی فنی 1979
عکسهای آزمون ریاضی وهوش سال 1393 کرمانشاه 1315