هرگز از تلاش برای بدست آوردن آنچه که در طلبش هستید دست نکشید. صبرکردن سخت است ، اما حسرت ، مشکل تر.
نمایش # 
عنوان نویسنده کلیک ها
آزمون سراسری سال96 نوشته شده توسط مدیریت it 233
آزمون سراسری ریاضی و هوش آبان 95 نوشته شده توسط مدیریت it 500
آزمون ریاضی و هوش اردیبهشت 95 نوشته شده توسط مدیریت it 792
تصاویر همایش 1394 نوشته شده توسط مدیریت it 1449
تصاویر آزمون ریاضی و هوش اردیبهشت95- 1394 نوشته شده توسط مدیریت it 1942
عکسهای آزمون ریاضی وهوش سال 1393 تهران دانشکده ی فنی 1897
عکسهای آزمون ریاضی وهوش سال 1393 کرمانشاه 1244