هرگز از تلاش برای بدست آوردن آنچه که در طلبش هستید دست نکشید. صبرکردن سخت است ، اما حسرت ، مشکل تر.
نمایش # 
عنوان نویسنده کلیک ها
آزمون سراسری سال96 نوشته شده توسط مدیریت it 204
آزمون سراسری ریاضی و هوش آبان 95 نوشته شده توسط مدیریت it 465
آزمون ریاضی و هوش اردیبهشت 95 نوشته شده توسط مدیریت it 739
تصاویر همایش 1394 نوشته شده توسط مدیریت it 1384
تصاویر آزمون ریاضی و هوش اردیبهشت95- 1394 نوشته شده توسط مدیریت it 1880
عکسهای آزمون ریاضی وهوش سال 1393 تهران دانشکده ی فنی 1831
عکسهای آزمون ریاضی وهوش سال 1393 کرمانشاه 1185